wind-generators.gr,wind-generators-εταιριες φωτοβολταικών, εταιρείες στην ελλάδα, χονδρική πωληση, αντιπροσωπείες, σέρβις,ανανεώσιμες πηγές ενέργειας  
     

Επικοινωνήστε μαζί μας

και ανακαλύψτε τις μοναδικές μας προσφορές!!!

 
Φωτοβολταϊκά Πάνελς Μετατροπείς - Inverter Ρυθμιστές Φόρτισης Φορτιστές Μπαταριών Μπαταρίες Ανεμογεννήτριες
Αυτόνομα Συστήματα Υβριδικά Συστήματα Διασυνδεδεμένα Συστήματα Φωτοβολταικά σε στεγες Ηλιακές Αντλίες Παρελκόμενα
Shadow
Βασικές Κατηγορίες

ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΙΚΑ ΠΑΡΚΑ

Προσφορές Ευκαιρίες

ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΙΚΑ

Εταιρίες Φωτοβολταικών
 

Καλώς Ορίσατε στα Ηλιακά- φωτοβολταικά συστήματα της Solar Systems

 

Η πιο πετυχημένη ανεμογεννήτρια ( WIND GENERATORS) αναπτύχθηκε στη *ανία το 1950 από τον
Johannes Juul, ο οποίος ήταν μαθητής του Paul la Cour, με τρία πτερύγια
αλληλοσυνδεόμενα μεταξύ τους και με έναν πρόβολο στο μπροστινό μέρος του
άξονα περιστροφής. Η ανεμογεννήτρια ( WIND GENERATORS) αυτή ήταν η πρώτη παρήγαγε ηλεκτρική
ενέργεια με εναλλασσόμενο ηλεκτρικό ρεύμα.
Στην Ολλανδία εκτελέστηκαν πειράματα από τον F.G. Pigeaud με αντικείμενο
τη μετασκευή των παλαιών ανεμόμυλων άλεσης δημητριακών, έτσι ώστε η
πλεονάζουσα ενέργεια να χρησιμοποιείται για ηλεκτροπαραγωγή. Χρησιμοποιήθηκε
ένας ασύγχρονος ηλεκτροκινητήρας που κινούσε τον ανεμόμυλο (σε περίπτωση
άπνοιας) ή λειτουργούσε σαν γεννήτρια, όταν φυσούσε αέρας.
14
Charlses F. Brush (1887) Paul la Cour (1890) Johannes Juul (1950)
ΣΧΗΜΑ 5.3 ανεμογεννήτρια ( WIND GENERATORS)
Οι ανεμογεννήτριες που χρησιμοποιούνται τα τελευταία χρόνια (ΣΧΉΜΑ 4)
εκμεταλλεύονται τα επιτεύγματα των τεχνολογιών της αεροδυναμικής, των υλικών και
της πληροφορικής, έχουν πολύ μεγάλη απόδοση και ανταγωνίζονται τις συμβατικές
πηγές παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας.
ΣΧΉΜΑ 5.4 Σύγχρονες ανεμογεννήτριες με τρία και με δυο πτερύγια
15
5.2 Κοινωνική Χρησιμότητα
Τα γενικότερα οφέλη που προκύπτουν από τη χρήση των ανεμογεννητριών
είναι;
Η ενίσχυση της ενεργειακής ανεξαρτησίας και της ασφάλειας κάτι ιδιαίτερα
σημαντικό για τη χώρα μας και την Ευρώπη γενικότερα.
Ο άνεμος είναι μια ανεξάντλητη πηγή ενέργειας, η οποία μάλιστα παρέχεται
δωρεάν.
Η Αιολική ενέργεια είναι μια ενεργειακή επιλογή τεχνολογικά ώριμη, οικονομικά
ανταγωνιστική και φιλική προς το περιβάλλον.
Προστατεύει τη Γη, καθώς ο ηλεκτρισμός που παράγεται από τον άνεμο
αντικαθιστά τον ηλεκτρισμό που παράγεται από τους συμβατικούς σταθμούς οι
οποίοι ρυπαίνουν την ατμόσφαιρα με αέρια του θερμοκηπίου.
*εν επιβαρύνει το τοπικό περιβάλλον με επικίνδυνους αέριους ρύπους,
μονοξείδιο του άνθρακα, διοξείδιο του θείου, καρκινογόνα μικροσωματίδια κ.α.,
όπως γίνεται με τους συμβατικούς σταθμούς παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας.
Ένα Αιολικό Πάρκο με εγκατεστημένη συνολική ισχύ 35 ΜW αναμένεται να
υποκαταστήσει 19.000 τόνους πετρελαίου ετησίως, ενώ η αποφυγή αερίων
ρύπων λόγω της λειτουργίας του έργου εκτιμάται ετησίως σε 68.154 τόνους
διοξειδίου του άνθρακα.
Βοηθά στην αποκέντρωση του ενεργειακού συστήματος μειώνοντας τις απώλειες
μεταφοράς ενέργειας.
Συμβάλλει σημαντικά στην τοπική κοινωνία στην οποία φέρνει νέες θέσεις
εργασίας και έσοδα.
Οι αρνητικές κοινωνικές επιδράσεις είναι κυρίως:
Ο θόρυβος που παράγεται από την περιστροφή των πτερυγίων.
Η υποβάθμισης της αισθητικής του τοπίου.
Η επίδραση στις γεωργικές και κτηνοτροφικές δραστηριότητες.
Οι επιπτώσεις στον πληθυσμό των πουλιών, κυρίως των μεταναστευτικών.
5.3 Τεχνολογική Εξέλιξη.
Περιγραφή της λειτουργίας της ανεμογεννήτρια ( WIND GENERATORS)
16
Μια ανεμογεννήτρια ( WIND GENERATORS) λειτουργεί αντίθετα με έναν ανεμιστήρα. Στον ανεμιστήρα
η ηλεκτρική ενέργεια κινεί έναν ηλεκτροκινητήρα ο οποίος με την σειρά του
περιστρέφει μια προπέλα η οποία δημιουργεί ρεύμα αέρα. Στην ανεμογεννήτρια ( WIND GENERATORS), ο
άνεμος (ρεύμα αέρα) περιστρέφει την έλικα (τα πτερύγια) της ανεμογεννήτρια ( WIND GENERATORS)ς η
οποία με την σειρά της περιστρέφει τον άξονα μιας ηλεκτρικής γεννήτριας
παράγοντας ηλεκτρική ενέργεια. Η ηλεκτρική ενέργεια μέσω ενός υποσταθμού
στέλνεται απευθείας προς κατανάλωση σε σπίτια, σε σχολεία και επιχειρήσεις ή
μέσω ειδικών ηλεκτρονικών και ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων στο εθνικό δίκτυο
διανομής της ενέργειας.
Ο έλικας της ανεμογεννήτριας ( WIND GENERATORS) έχει συνήθως τρία μακριά πτερύγια το μήκος
των οποίων εξαρτάται από την ισχύ της ανεμογεννήτρας ( WIND GENERATORS) Επειδή ο άνεμος είναι
ευμετάβλητος ως προς τη διεύθυνση του, η ανεμογεννήτρια ( WIND GENERATORS) πρέπει να κρατάει τα
πτερύγιά της στη σωστή θέση για να αποδίδει κάθε φορά τη μέγιστη απόδοσή της.
Στις μικρές ανεμογεννήτριες ο προσανατολισμός των πτερυγίων στον άνεμο
πετυχαίνεται με την προσθήκη ενός ουραίου πτερυγίου πίσω από την έλικα. Στις
μεγάλες ανεμογεννήτριες, ο προσανατολισμός αυτός πετυχαίνεται με ειδικά
συστήματα αυτοματισμού.
Οι αλλαγές στην ταχύτητα του ανέμου είναι ένα άλλο θέμα. Προκαλούν
μεταβολές στην παροχή ενέργειας στις γεννήτριες. Κι ακόμη χειρότερα, ο άνεμος
σταματάει τελείως για πολλές μέρες ή φυσάει τόσο δυνατά ώστε να κινδυνεύουν τα
πτερύγια της ανεμογεννήτρια ( WIND GENERATORS)ς. Όταν ο άνεμος φυσάει πολύ δυνατά η ανεμογεννήτρια ( WIND GENERATORS)
διακόπτει αυτόματα την λειτουργία της και ταυτόχρονα στρέφει τα πτερύγια της έλικας
σε τέτοια θέση ώστε αυτά να παρουσιάζουν την ελάχιστη αντίσταση στον αέρα. Στις
περιπτώσεις όπου επικρατεί άπνοια ή η ένταση του ανέμου είναι πολύ μικρή η
ανεμογεννήτρια ( WIND GENERATORS) δεν λειτουργεί. Για το λόγο αυτό οι ανεμογεννήτριες διαθέτουν ειδικές
μπαταρίες για να αποθηκεύουν το ηλεκτρικό ρεύμα, που παράγεται κατά την διάρκεια
μεγάλων περιόδων ανέμων.
Από την ανάλυση που προηγήθηκε προκύπτουν και τα εξαρτήματα από τα
οποία αποτελείται μια ανεμογεννήτρια ( WIND GENERATORS) καθώς και οι επιστημονικές και τεχνολογικές
γνώσεις που βρίσκουν εφαρμογή στο συγκεκριμένο τεχνολογικό θέμα. Η περιγραφή
αυτών των εξαρτημάτων και των επιστημονικών γνώσεων θα γίνει με τη βοήθεια του
παρακάτω σχήματος 5.5
17Η ηλιακήΦωτοβολταικο, ΑΝΕΜΟΓΕΝΝΉΤΡΙΑ, ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΙΚΑ ενέργεια αποτελεί από τις ήπιες μορφές ενέργειας που έχει ξεκινήσει και δίνει ενεργειακές και φιλικές ως προς το περιβάλλον λύσεις ενώ τα επόμενα χρόνια θα αποτελέσει ένα ισχυρό ενεργειακό σύμμαχο στους περισσότερους τομείς της καθημερινής μας ζωής.

 αξιόπιστα η ενεργειακή μελέτη λειτουργίας του εκάστοτε φωτοβολταικού συστήματος καθώς και τη μελέτη εφαρμογής του.

ΑΝΕΜΟΓΕΝΝΗΤΡΙΑ ΣΕ ΤΑΡΑΤΣΑ-ΑΙΟΛΙΚΗ ΕΓΚΤΑΤΑΣΤΑΣΗ

Breeze-Wind  Ανεμογ.
Breeze-Wind Ανεμογ.
Ανεμογεννήτρια Wind-P
Ανεμογεννήτρια Wind-P
FutureEnergy Αγγλίας
FutureEnergy Αγγλίας
Air Breeze 200
Air Breeze 200
Whisper
Whisper
Air X 400
Air X 400
BSL WIND Generator
BSL WIND Generator
Ανταλλακτικά
Ανταλλακτικά

 

wind-generators.gr,Ηλιακοί συλλέκτες wind-generators.gr,Inverter Μετατροπείς wind-generators.gr,Ρυθμιστές Φόρτισης

Ηλιακά, φωτοβολταικα πάνελς, συλλέκτες, καθρέπτες, τόξα μονοκρυσταλλικά, πολυκρυσταλλικά, thin film αμόρφου πυριτίου για αυτόνομα συστήματα και διασυνδεδεμένα συστήματα. Από 5 watt - 240 watt.
Solartech plus, BP Solar, BSL Solar, Conergy, Flexcell, Mitshubishi, Phaesun, Photowatt, Photon Energy, Solar World, Sharp, Sunware, Suntech

 

Μετατροπείς (Inverters) καθαρού ημιτόνου (pure sine wave) διαμορφωμένου ημιτόνου (modified sine wave) 12V, 24V, 48V, 120V, μονοφασικοί, τριφασικοί για αυτόνομα και διασυνδεδμένα συστήματα. Από 150 watt έως 40 kwatt.

Conergy Inverters, Fronius inverters, Studer Inverters, Xantrex Inverters, SMA inverter δικτύου

 

 

Ρυθμιστές φόρτισης, αναλογικοί, ψηφιακοί προγραμματιζόμενοι για έλεγχο κατάστασης και φόρτισης των μπαταριών. Νεα γενιά ρυθμιστών με σύστημα Maximum Power Point Tracking (MPPT) και αύξηση της απόδοσης έως 30%. Από 5 Αmber - 140 Amber.

Conergy ρυθμιστέςς Blue Sky energry, Phocos ρυθμιστές, Xantrex ρυθμιστές, MorningStar

 

 

     
wind-generators.gr,Μπαταρίες wind-generators.gr,Ανεμογεννήτριες wind-generators.gr,Αυτόνομα συστήματα

Μπαταρίες, Συσσωρευτές βαθιάς εκφόρτισης, μολύβδου, Ασβεστίου, Gel, 2V στοιχεία, PzS, OPzS, OPzV. Από 33ΑΗ - 4560AH

Ανοικτού τύπου; Κλειστού τύπου AGM , Κλειστού τύπου GEL , Τύπου Ασβεστίου , PzS Solar 2 Volt , OPzS 2 Volt Solar , OpzV 2 Volt Gel

 

Ανεμογεννήτριες για αυτόνομα συστήματα, ανεμογεννήτρια για διασυνδεμένα με το δίκτυο της ΔΕΗ συστήματα. Από 200 watt έως 20 kwatt.

Airx 400watt/24v, Air Breeze 200, BSL 500W-650W, BSL 1000W-1250W, BSL 2000W-2350W

 

 

Αυτόνομα φωτοβολταϊκά συστήματα για μόνιμες, εξοχικές κατοικίες, τροχόσπιτα, αγροικίες, κάμπινγκ, ιστιοπλοϊκά σκάφη, κότερα, γιώτ. Από 264 wh και 399 ευρώ...

12V-264Wh-355Whh, 12V-340Wh-562wh, 230V-540wh-675wh, 230V-793wh-991wh, 1.5Kwh-2Kwh, 2.2-3.16Kwh

 

     
wind-generators.gr,Υβριδικά συστήματα wind-generators.gr,Διασυνδεδεμένα wind-generators.gr,Αντλίες Ηλιακές

Υβριδικά συστήματα αποτελούμενα από Φωτοβολταϊκούς Συλλέκτες, Ανεμογεννήτρια, Ηλεκτρογεννήτρια ή συνδυασμό αυτών. Από 2Kwh-10Kwh.

Hybrid 4.5-5.5kwh, hybrid 6.7-8.7kwh, SEW-570

 

 

Διασυνδεδεμένα με το δίκτυο της ΔΕΗ συστήματα παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας. Δυνατότητα επένδυσης. Από 1Kw έως 150Kw.

Grid 1 Kwatt poly, Grid 5 Kwatt mono, Grid 20 Kwatt mono, Grid Grid 1 Kwatt mono, Grid 5 Kwatt poly, Grid 20 Kwatt poly

 

Αντλίες 12V σε συνδυασμό με φωτοβολταϊκά. Κατάλληλες για αντλητικά συστήματα, πηγάδια, δεξαμενές. Από 3.2 bar...

Shurflo 2088-443 144, Shurflo 2088-474-144, Shurflo 9325-043-101, Lorentz PS150 Boost, Lorentz PS 200, Lorentz PS 600

 

 

 


αιολικά νεα, ενημέρωση, κόστος, εταιρείες τιμές προσφορές ανεμογεννητριών, υβριδικά, ανεμογεννήτριες, αυτόνομα φωτοβολταϊκά συστήματα σε τροχοσπιτα, εξοχικό, σκάφος, αυθαίρετο, τροχοβίλα , τιμές, προσφορές ειδήσεις αιολικών συστημάτων, ανεμογεννήτρια, επιδοτήσεις δεη, αγορα, κοστος, τιμη, κοστη, τιμοκαταλογοι

Photovoltaic-Greece
http://www.facebook.com/search.php?q=eshop.com.gr&init=quick&tas=0.5336806318925066#!/pages/Photovoltaic-Greece/236401343082693

http://www.facebook.com/pages/Photovoltaic-Greece/236401343082693#!/pages/Photovoltaic-Greece/236401343082693

fotovoltaika.gr
http://www.facebook.com/pages/fotovoltaikagr/212722415460969?v=wall

http://www.facebook.com/pages/eshopsgr/207109759328396?sk=page_getting_started
http://www.facebook.com/pages/eshopsgr/207109759328396?sk=wall
http://www.facebook.com/pages/eshopsgr/207109759328396?sk=info
http://www.facebook.com/pages/eshopsgr/207109759328396#!/pages/eshopsgr/207109759328396
http://www.facebook.com/pages/solar-systemsgr/248951188488399?sk=wall
http://www.facebook.com/pages/solar-systemsgr/248951188488399

http://www.facebook.com/pages/fotovoltaikagr/212722415460969
http://www.facebook.com/profile.php?id=100002182401545
http://www.facebook.com/pages/Eshopcomgr-Photovoltaic-Greece/236401343082693
http://www.facebook.com/pages/eshopsgr/207109759328396#!/pages/eshopsgr/207109759328396?sk=wall
http://www.facebook.com/pages/solar-systemsgr/248951188488399#!/pages/solar-systemsgr/248951188488399?sk=wall&filter=1

www.solar-panels.gr
www.solar-energy.com.gr
www.wind-generators.gr
www.fotovoltaiko.com.gr
www.solar-system.com.gr
www.wind-generator.gr
www.solar-panel.gr
www.inverters.com.gr
www.wind-turbine.gr
www.solars.com.gr
www.battery.com.gr
www.inverter.com.gr
www.wind-turbines.gr

 Αρχική Προϊόντα | Ηλιακά Πάρκα | Επιδοτούμενα προγράμματαΕφαρμογές | Πλεονεκτήματα

 

Φωτοβολταικά προιόντα των έγκυρων, δημοφιλέστερων φωτοβολταικών οίκων σε μοναδικές εκπτωτικές προσφορές. Οικονομοτεχνικές προτάσεις για αυτόνομα και διασυνδεδεμένα φωτοβολταικά συστήματα. Οικονομικές λύσεις για κάθε ανάγκη

 

 

Φωτοβολταϊκά ΔΕΗ

Φωτοβολταικά σε στέγες

 

Σημαντικά κίνητρα για οικιακούς καταναλωτές με την δημιουργία διασυνδεδεμένων συστημάτων σε φωτοβολταικά και την σύνδεση τους με την ΔΕΗ Δείτε πληροφορίες

 

Πλήρης σειρά οικιακών φωτοβολταικών διασυνδεδεμένων συστημάτων με την ΔΕΗ

Δείτε προσφορές εδώ

 

 

ΔΕΗ-Αιτήσεις σύνδεσης

 φωτοβολταικα σε στέγες

Η αίτηση  εδώ

 

ΔΕΗ-ΓΡΑΦΕΙΑ-ΠΕΡΙΟΧΕΣ

Πληροφορίες σχετικά με τα γραφεία της ΔΕΗ στις διάφορες περιοχές της Ελλάδας για φωτοβολταικα σε στεγες

Τοπικά γραφεία δεή  εδώ

 

 

Γιατί να μας επιλέξετε;


Προμήθεια εξοπλισμού από τα δημοφιλέστερα εργοστάσια

Πολύ μεγάλη ποικιλία προιόντων και εταιρειών

Επίβλεψη, συντονισμός και υλοποίηση έργων με το "κλειδί στο χέρι"

Εγγύηση χαμηλότερης τιμές της αγοράς στην λιανικής πώλησης προς ιδιώτες*

*Επιστροφή του διπλάσιου ποσού σε περίπτωση που προκύψει επιβεβαιωμένη διαφορά τιμής σε κάποιο προιόν μας

Τηλεφωνική Εξυπηρέτηση
Τηλ: 210 4314133
Fax: 28210 58014

Αίτημα Προσφοράς
Τιμές & προσφορές δίδονται εγγράφως μέσω email ή φάξ μέσα σε λίγες ώρες ή σε μία εργάσιμη μέρα. Απαραίτητη προυπόθεση είναι να λάβουμε επίσημο αίτημα με την συμπλήρωση της φόρμας επικοινωνίας με τα πλήρη στοιχεία του ενδιαφερομένου.

Υπολογισμό Τιμής

Για υπολογισμό και προσφορά αυτόνομου φωτοβολταϊκού συστήματος απαιτείται να γνωρίζουμε
1.Τις καταναλώσεις σε WATT της κάθε συσκευής που χρησιμοποιείτε ( ψυγείο, ΤV, φωτισμός, κλιματισμός... )
2.Τις ώρες λειτουργίας τους σε ένα 24ωρο ( πχ. 4 ώρες TV, 5 ώρες φωτισμός κλπ)
3.Τις μέρες λειτουργίας ( πχ. μόνο Σαββατοκύριακο ή Χειμώνα - Καλοκαίρι κλπ )
 4.Την εποχή που τα χρησιμοποιείτε ( πχ μόνο το καλοκαίρι ή μόνο το χειμώνα κλπ )
5.Την ακριβή περιοχή τοποθέτησης για να υπολογισθεί το ενεργειακό φορτίο της περιοχής. Συμπληρώστε τα στοιχεία για προσφορά στη φόρμας επικοινωνίας
 
Featured Solar Trends

Solar Energy Star

 

 

Φωτοβολταικών

Χρήσιμοι σύνδεσμοι

Green peace, ΚΑΕΠ, Helapco

φωτοβολταικα, προιόντα, εκθεση, PHOTOVOLTAIC, φωτοβολταικα, προιόντα, εκθεση,παρκα,ανεμογεννητριες

 

Φωτοβολταικά

Κατάλογος Προϊόντων

Πληροφορίες καταλόγου

ΗΛΙΑΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΙΚΑ

 ... ένα μέλλον που μόλις ξεκίνησε!

Copyright © 1999 - 2012 eshops.gr powered by Greek-Internet-Services